Formació
Tenim present la formació del futur
oferta formativa

Oferta formativa

Filtrar per:

Oferta formativa 2014

Cursos formació específica

Hores lectives / presencials

Modalitat

Sector

Disciplina / àmbit

Emmagatzematge
2 / 2
Presencial
Logística
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Emmagatzematge i Manipulació de Substàncies Perilloses
6 / 6
Presencial
Química
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Aparells i Equips d'Elevacio de Càrregues
2 / 2
Presencial
Logística
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Aula permanent construcció
8 / 8
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Aula permanent metall
8 / 8
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Bases Conceptuales de la Salud Laboral
2 / 2
Presencial
Salud laboral
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Cabines de Seguretat Biològica. Conceptes Bàsics
3 / 3
Presencial
Laboratoris biològics
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Cabines de Seguretat Biològica. Normes de Treball i Manteniment
3 / 3
Presencial
Laboratoris biològics
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Circulació Viària
2 / 2
Presencial
Transport
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Conceptes bàsics de primers auxilis
2 / 2
Presencial
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Conceptes Bàsics PRL
2 / 2
Presencial
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Conceptes bàsics sobre ATmòsferes EXplosives (ATEX)
2 / 2
Presencial
Indústria
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Condicions de Seguretat per a Operadors de Grues Torre
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Conducció d'Autobolquets (Dumper) en Condicions de Seguretat
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Contaminants Biològics
2 / 2
Presencial
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals
25 / 25
Presencial
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals en activitats de neteja
50 / 50
Presencial
Neteja
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals al sector de l'educació
30 / 30
Presencial
Educació
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals al sector de l'hostaleria
30 / 30
Presencial
Hostaleria
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la fusta
50 / 50
Presencial
Fusta
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector del metall
50 / 50
Presencial
Metall
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la pesca
50 / 50
Presencial
Pesca
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals al sector de la seguretat privada
50 / 50
Presencial
Seguretat privada
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals al sector del comerç
30 / 30
Presencial
Comerç
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals al sector sanitari
50 / 50
Presencial
Sanitari
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals en instal·lacions elèctriques
50 / 50
Presencial
Manteniment
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals a la indústria alimentària
30 / 30
Presencial
Alimentació
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals a la indústria del paper i arts gràfiques
30 / 30
Presencial
Paper i arts gràfiques
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals a la indústria extractiva
50 / 50
Presencial
Indústria extractiva
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria farmacèutica
50 / 50
Presencial
Indústria farmacèutica
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria química
50 / 50
Presencial
Indústria química
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a oficines i despatxos
30 / 30
Presencial
Oficines i despatxos
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Dermatosis professionals
2 / 2
Presencial
Sanitari
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Educacin Sanitària al Medi Laboral
6 / 6
Presencial
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
L'arbre de Causes
6 / 6
Presencial
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Elevació i Manutenció
6 / 6
Presencial
Logística
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Equips a Pressió
2 / 2
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Equips de Protecció Individual
6 / 6
Presencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Ergonomia en la Conducció
6 / 6
Presencial
Transport
Espais Confinats
6 / 6
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Espais Confinats
2 / 2
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Espais i Llocs de Treball
2 / 2
Presencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Estrès Laboral i altres Problemes Psicosocials
2 / 2
Presencial
Psicosociologia aplicada Sol·licitar pressupost
Avaluació de Riscos Laborals
2 / 2
Presencial
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Exposició a Legionel·la
2 / 2
Presencial
Manteniment
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Exposició a Radiacions Ionitzants
2 / 2
Presencial
Sanitari
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Exposició a Radiacions No Ionitzants
2 / 2
Presencial
Sanitari
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Exposició a sang i fluïds corporals al sector sanitari
2 / 2
Presencial
Sanitari
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Exposició a Vibracions
2 / 2
Presencial
Manteniment
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Exposició al Soroll
2 / 2
Presencial
Manteniment
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Hàbits posturals en Cosidores
6 / 6
Presencial
Tèxtil
Hàbits posturals en Docents
6 / 6
Presencial
Educació
Hàbits Posturals a l'Agricultura
6 / 6
Presencial
Agricultura
Eines Manuals
2 / 2
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Eines Manuals Portàtils
6 / 6
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Buits, Escales i Plataformes de Treball
2 / 2
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Electricitat_Metall_20h
20 / 20
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Electricitat_Metall_6h
6 / 6
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis -Lampiesteria i climatització_Metall_20h
20 / 20
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Lampisteria i climatització_Metall_6h
6 / 6
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Instal·lació d'ascensors_20h
20 / 20
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Instal·lació d'ascensors_6h
6 / 6
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàliques, serralleria i fusteria metàl·lica_20h
20 / 20
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Instal·lacions, reparacions, muntatges, estructures metàliques, serralleria i fusteria metàl·lica_6h
6 / 6
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Operadors d'Aparells Elevadors_20h_metall
20 / 20
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Oficis - Operadors d'Aparells Elevadors_6h_metall
6 / 6
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Llocs de treball - Administratius_Metall_20h
20 / 20
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Incendis i la seva Prevenció
2 / 2
Presencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Investigació d'Accidents
6 / 6
Presencial
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Obra_de_paleta_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Obra_de_paleta_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Electricitat_Construcció_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Electricitat_Construcció_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Encofrats_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Encofrats_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Ferralla_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Ferralla_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Lampisteria i climatització_Construcció_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Lampisteria i climatització_Construcció_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Operador de Vehicles de moviment de terres_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Operador de Vehicles de movimeno de terres_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Operadors d'Aparells Elevadors_20h_construcció
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Operadors d'Aparells Elevadors_6h_construcció
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Pintura_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Pintura_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Solats i enrajolats_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Solats i enrajolats_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Guix_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Oficis - Guix_6h
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Llocs de Treball - Administratius_Construcció_20h
20 / 20
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
L'avaluació de Riscos com a Element de la Gestió de Riscos
6 / 6
Presencial
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
La Gestió de la Prevenció de Riscos Laborales a l'Empresa
6 / 6
Presencial
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
La senyalització del Risc
6 / 6
Presencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Manipulació Manual de Càrregues
2 / 2
Presencial
Logística
Manipulació Manual de Càrregues
6 / 6
Presencial
Logística
Màquines
2 / 2
Presencial
Indústria
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Màquines
6 / 6
Presencial
Indústria
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Mobilització de Malalts
6 / 6
Presencial
Sanitari
Movimientos Repetitivos y Posturas Forzadas
2 / 2
Presencial
Ergonomía
Organització de la PRL
2 / 2
Presencial
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Pantalles de Visualització de Dades
2 / 2
Presencial
Oficines i despatxos
Prevenció dels Riscos derivats de l'ús de Productes Químics a Perruqueries
6 / 6
Presencial
Perruqueria i estètica
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Prevenció dels Riscos derivats de l'ús de Productes Químic a Tallers de Pintura, Fusteria i Serralleria
6 / 6
Presencial
Pintura, fusteria i serralleria
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Prevenció de Riscos en la Conducció
6 / 6
Presencial
Transport
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Prevenció de Riscos Laborales en Treballs amb Presència d'Amiant
6 / 6
Presencial
Construcción
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Prevención del Estrés y otros factores Psicosociales
2 / 2
Presencial
Psicosociología
Psicosociología aplicada Sol·licitar pressupost
Primers Auxilis
6 / 6
Presencial
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Protecció vers el risc elèctric
6 / 6
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
RD de Llocs de Treball
6 / 6
Presencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Recipients per a Gasos
2 / 2
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos Biològics
6 / 6
Presencial
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Riscos Biològics en Animalaris. Mesures de Contenció
6 / 6
Presencial
Laboratoris
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riscos Biològics a Laboratoris. Mesures de Contenció - nivell 2 -
2 / 2
Presencial
Laboratoris biològics
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riscos Biològics a Laboratoris. Mesures de Contenció - nivell 3 -
2 / 2
Presencial
Laboratoris biològics
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riscos Biològics a Laboratoris. Mesures de Contenció - nivell 4 -
2 / 2
Presencial
Laboratoris biològics
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riscos Biològics en treballs a EDAR
6 / 6
Presencial
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riscos de la Soldadura
6 / 6
Presencial
Manteniment
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riscos derivats de l'exposició al soroll
2 / 2
Presencial
Indústria
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riscos derivats del treball en ambients calurosos
2 / 2
Presencial
Indústria
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en activitats de neteja
5 / 5
Presencial
Neteja
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en activitats sanitàries
5 / 5
Presencial
Sanitari
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en el sector de la construcció
5 / 5
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en el sector de l'educació
5 / 5
Presencial
Educació
Riscos específics i mesures preventives en el sector de l'hostaleria
5 / 5
Presencial
Hostaleria
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en el sector de la fusta
5 / 5
Presencial
Fusta
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en el sector de la pesca
5 / 5
Presencial
Pesca
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en el sector de la seguretat privada
5 / 5
Presencial
Seguretat privada
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en el sector del comerç
5 / 5
Presencial
Comerç
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en el sector del metall
5 / 5
Presencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en el treball en instal·lacions elèctriques
5 / 5
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives a la indústria alimentària
5 / 5
Presencial
Alimentació
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives a la indústria del paper i de les arts gràfiques
5 / 5
Presencial
Paper i arts gràfiques
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives a la indústria extractiva
5 / 5
Presencial
Indústria extractiva
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives a la indústria farmacèutica
5 / 5
Presencial
Indústria farmacèutica
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives a la indústria química
5 / 5
Presencial
Indústria química
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives a oficines i despatxos
5 / 5
Presencial
Oficines i despatxos
Seguretat Contra Incendis
6 / 6
Presencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Seguretat Contra Incendis a Hotels
6 / 6
Presencial
Hostaleria
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Seguretat en Construcció
2 / 2
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Seguretat en el Maneig de Carretons Elevadors
06:20 / 06:20
Presencial
Logística
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Seguretat en el Treball amb Ponts Grua
6 / 6
Presencial
Indústria
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Seguretat en Instal·lacions Elèctriques
6 / 6
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Seguretat en Treballs de Soldadura
2 / 2
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Seguretat en Treballs d'Alçada
2 / 2
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Senyalització de Seguretat
2 / 2
Presencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Sessió divulgativa sobre l'abandonament de l'hàbit del tabac
2 / 2
Presencial
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Treball en Ambients Calurosos
2 / 2
Presencial
Agricultura
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Treball en Ambients Freds
2 / 2
Presencial
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
treballs amb Productes Químics
2 / 2
Presencial
Indústria química
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Treballs en alçada
6 / 6
Presencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Treballs en Instal·lacions Elèctriques
2 / 2
Presencial
Manteniment
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Tuberculosi
2 / 2
Presencial
Sanitari
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Utilització d'Equips de Protecció Individual
2 / 2
Presencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Utilització de Plaguicides
2 / 2
Presencial
Agricultura
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Vehicles de Manipulació Manual de Càrregues
2 / 2
Presencial
Logística
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Manipulació Manual d'Aliments
6 / 3
Semipresencial
Hostaleria
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Llocs - Formació Directius
10 / 2.5
Semipresencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Llocs de treball - Formació Directius
10 / 2.5
Semipresencial
Metall
Seguetat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Llocs - Administratius
20 / 5
Semipresencial
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Llocs de treball - Administratius_Metall
20 / 5
Semipresencial
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en activitats de neteja
50 / 15
Semipresencial
Neteja
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a oficines i despatxos
30 / 10
Semipresencial
Oficines i despatxos
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector sanitari
50 / 15
Semipresencial
Sanitari
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Formació de Nivell Bàsic en Construcció
60 / 20
Semipresencial
Construcció
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Formació de Nivell Bàsic sector Metall
60 / 20
Semipresencial
Metall
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals al sector del comerç
30 / 10
Semipresencial
Comerç
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de l'hostaleria
30 / 10
Semipresencial
Hostaleria
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la seguretat privada
50 / 15
Semipresencial
Seguretat privada
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria alimentària
30 / 10
Semipresencial
Alimentació
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la fusta
50 / 15
Semipresencial
Fusta
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la pesca
50 / 15
Semipresencial
Pesca
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria extractiva
50 / 15
Semipresencial
Indústria extractiva
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de l'educació
30 / 10
Semipresencial
Educació
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria farmacèutica
50 / 15
Semipresencial
Indústria farmacèutica
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria química
50 / 15
Semipresencial
Indústria química
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria del paper i arts gràfiques
30 / 10
Semipresencial
Paper i arts gràfiques
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector del metall
50 / 15
Semipresencial
Metall
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en instal·lacions elèctriques
50 / 15
Semipresencial
Manteniment
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Formació teòrico pràctica per a equips de primera intervenció
6 / 4
Semipresencial
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
IV CGSC - Llocs - Formació Directius
10 / 1
Distància
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
III AESM - Llocs de treball - Formació Directius
10 / 1
Distància
Metal
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Formación Directius s/RD 1109/2007
10 / 1
Distància
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals en activitats de neteja
50 / 1
Distància
Neteja
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals d'oficines i despatxos
30 / 1
Distància
Oficines i despatxos
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector sanitari
50 / 1
Distància
Sanitari
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector del comerç
30 / 1
Distància
Comerç
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de l'hostaleria
30 / 1
Distància
Hostaleria
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la seguretat privada
50 / 1
Distància
Seguretat privada
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria alimentària
30 / 1
Distància
Alimentació
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la fusta
50 / 1
Distància
Fusta
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de la pesca
50 / 1
Distància
Pesca
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria extractiva
50 / 1
Distància
Indústria extractiva
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector de l'educació
30 / 1
Distància
Educació
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria farmacèutica
50 / 1
Distància
Indústria farmacéutica
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria química
50 / 1
Distància
Indústria química
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals a la indústria del paper i arts gràfiques
30 / 1
Distància
Paper i arts gràfiques
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals en el sector del metall
50 / 1
Distància
Metall
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de prevenció de riscos laborals d'instal·lacions elèctriiques
50 / 1
Distància
Manteniment
Curs bàsic de PRL Sol·licitar pressupost
Condicions de treball amb pantalles de visualització de dades (Id 324)
5 /
E-learning
Oficines i despatxos
Manipulació Manual de Càrregues (Id 326)
5 /
E-learning
Logística
Riscos específics i mesures preventives en el sector de l'educació (Id 328)
5 /
E-learning
Educació
Riscos específics i la seva prevenció a la indústria farmacèutica (Id 329)
5 /
E-learning
Indústria farmacèutica
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i la seva prevenció a la indústria química (Id 330)
5 /
E-learning
Indústria química
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Conceptes bàsics sobre seguretat i salut a la feina (Id 331)
2 /
E-learning
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Elements bàsics de gestió de prevenció de riscos
5 /
E-learning
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en treballs d'oficines i despatxos (Id 335)
5 /
E-learning
Oficines i despatxos
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en activitats sanitàries (Id 336)
5 /
E-learning
Sanitari
Riscos específics i mesures preventives en el sector del comerç (Id 337)
5 /
E-learning
Comerç
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Educació Sanitària a l'ambient laboral (Id 338)
5 /
E-learning
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Extintors portàtils (Id 367)
5 /
E-learning
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció (Id 369)
5 /
E-learning
Construcció
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos biològics en el sector de la recollida i tractament de residus (Id 374)
5 /
E-learning
Neteja
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Normes bàsiques de prevenció de riscos laborals (Id 397)
2 /
E-learning
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Riscos específics i la seva prevenció en el sector del metall (Id 398)
5 /
E-learning
Metall
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i mesures preventives en les activitats de neteja (Id 399)
5 /
E-learning
Neteja
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de l'hostaleria (Id 406)
5 /
E-learning
Hostaleria
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i la seva prevenció a la indústria del paper i les arts gràfiques (Id 407)
5 /
E-learning
Paper i arts gràfiques
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la fusta (Id 408)
5 /
E-learning
Fusta
Seguetat en el treball Sol·licitar pressupost
Riscos específics i la seva prevenció en el sector de la pesca (Id 409)
5 /
E-learning
Pesca
Seguetat en el treball Sol·licitar pressupost
Prevenció de riscos en la conducció (Id 426)
5 /
E-learning
Logística
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Valoració del confort tèrmic (Id 491)
5 /
E-learning
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Condicions de treball amb pantalles de visualització de dades (Id 508)
5 /
E-learning
Oficines i despatxos
Epidemiologia. Nivell I (Id 522)
5 /
E-learning
Medicina del treball Sol·licitar pressupost
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Oficines i Despatxos (Id 563)
30 /
E-learning
Oficines i despatxos
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Hostaleria (Id 565)
30 /
E-learning
Hostaleria
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Educació (Id 566)
30 /
E-learning
Educació
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Indústria Química (Id 567)
50 /
E-learning
Indústria química
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Activitats Sanitàries (Id 568)
50 /
E-learning
Sanitari
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Comerç (Id 569)
30 /
E-learning
Comerç
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Metall (Id 570)
50 /
E-learning
Metall
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Conducció (Id 571)
30 /
E-learning
Logística
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals (Id 574)
30 /
E-learning
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Manipulació de Càrregues (Id 575)
30 /
E-learning
Logística
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Farmàcia (Id 581)
50 /
E-learning
Indústria farmacèutica
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Indústria de la fusta (Id 582)
50 /
E-learning
Fuesta
Curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Neteges (Id 589)
50 /
E-learning
Neteja
Manipulació manual de càrregues (Id 595)
2 /
E-learning
Logística
Prevenció de riscos en la conducció de carretons elevadors (Id 597)
2 /
E-learning
Logística
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Prevenció de Riscos en la utilització de carretons (Id 598)
2 /
E-learning
Logística
Seguretat en el treball Sol·licitar pressupost
Conceptes Bàsics: Els Accidents de Treball i les Malalties Professionals (Id 606)
1 /
E-learning
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Conceptes Bàsics en Primers Auxilis (Id 609)
2 /
E-learning
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Curs Bàsic de Prevenció de Riscos Laborals - Arts Gràfiques (Id 615)
50 /
E-learning
Paper i arts gràfiques
STOP al estrés: cómo gestionar el estrés laboral
2 /
E learning
Psicosociología
Psicosociología aplicada Sol·licitar pressupost
Formació bàsica en prevenció de riscos laborals (704)
2 /
E-learning
Gestió de la prevenció Sol·licitar pressupost
Gestión de situaciones de violencia laboral
4 /
E learning
Psicosociología
Psicosociología aplicada Sol·licitar pressupost
Curs bàsic de prevenció de riscos laborals - Oficines i despatxos (710)
30 /
E-learning
Oficines i despatxos
Prevención de riesgos en puestos de agricultores y peones agrícolas
2 / 2
Presencial/E learning
Agricultura
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Conceptos básicos de prevención en el aclareo y recolección de frutas
4 / 4
Presencial/E learning
Agricultura
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conceptos básicos de prevención en la siembra y recolección de hortalizas
4 / 4
Presencial/E learning
Agricultura
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el manejo de tractores agrícolas
4 / 4
Presencial/E learning
Agricultura
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Hábitos Posturales en la Agricultura
2 / 2
Presencial
Agricultura
Utilización de Plaguicidas
2 / 2
Presencial
Agricultura
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Trabajo en Ambientes Calurosos
2 / 2
Presencial
Agricultura
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en la industria alimentaria
30 / 30
Presencial/Distancia/Semipresencial
Alimentación y hostelería
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en el sector de la hostelería
30 / 30
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Alimentación y hostelería
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de camarero
2 / 2
Presencial/E learning
Alimentación y hostelería
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de cocina
2 / 2
Presencial/E learning
Alimentación y hostelería
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en la industria alimentaria
5 / 5
Presencial
Alimentación y hostelería
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en el sector de la hostelería
5 / 5
Presencial/E learning
Alimentación y hostelería
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad Contra Incendios en Hoteles
2 / 2
Presencial
Alimentación y hostelería
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Manipulación de Alimentos
3 / 3
Presencial/E learning
Alimentación y hostelería
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Manipulación de alimentos y alergias alimentarias
4 / 4
Presencial/E learning
Alimentación y hostelería
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Charla sobre alergias alimentarias
1 / 1
Presencial
Alimentación y hostelería
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en Construcción
2 / 2
Presencial
Construcción
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de Riesgos Laborales en Trabajos con Presencia de Amianto
2 / 2
Presencial
Construcción
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Condiciones de Seguridad para Operadores de Grúas Torre
2 / 2
Presencial
Construcción
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conducción de Dumperes en Condiciones de Seguridad
2 / 2
Presencial
Construcción
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en el sector del comercio
30 / 30
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Comercio
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de carnicería
2 / 2
Presencial/E learning
Comercio
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en el sector de la educación
30 / 30
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Educación
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de actividades docentes
2 / 2
Presencial/E learning
Educación
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de actividades deportivas
2 / 2
Presencial/E learning
Educación
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en el sector de la educación
5 / 5
Presencial/E learning
Educación
Prevención de riesgos en puestos de monitor y animador sociocultural
2 / 2
Presencial/E learning
Educación
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Hábitos posturales en docentes
2 / 2
Presencial
Educación
Prevención de riesgos laborales para educadores sociales
2 / 2
Presencial/E learning
Educación
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos Biológicos en trabajos en EDAR
2 / 2
Presencial
Residuos
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riesgos biológicos en el sector de la recogida y tratamiento de residuos
5 / 5
Presencial/E learning
Residuos
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en la industria extractiva
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial
Ámbito industrial
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en la industria farmacéutica
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Ámbito industrial
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en la industria química
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Ámbito industrial
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en la industria del papel y artes gráficas
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Ámbito industrial
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en la industria extractiva
5 / 5
Presencial
Ámbito industrial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en la industria farmacéutica
5 / 5
Presencial/E learning
Ámbito industrial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en la industria química
5 / 5
Presencial/E learning
Ámbito industrial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en la industria del papel y de las artes gráficas
5 / 5
Presencial/E learning
Ámbito industrial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Máquinas
2 / 2
Presencial
Ámbito industrial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos con Productos Químicos
2 / 2
Presencial
Ámbito industrial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Almacenamiento y Manipulación de Sustancias Peligrosas
2 / 2
Presencial
Ámbito industrial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos derivados de la exposición al ruido
2 / 2
Presencial
Ámbito industrial
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riesgos derivados del trabajo en ambientes calurosos
2 / 2
Presencial
Ámbito industrial
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Hábitos posturales en Cosedoras
2 / 2
Presencial
Ámbito industrial
Riesgos Biológicos en Laboratorios. Medidas de Contención - nivel 2 -
2 / 2
Presencial
Laboratorios
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riesgos Biológicos en Laboratorios. Medidas de Contención - nivel 3 -
2 / 2
Presencial
Laboratorios
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riesgos Biológicos en Laboratorios. Medidas de Contención - nivel 4 -
2 / 2
Presencial
Laboratorios
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riesgos Biológicos en Animalarios. Medidas de Contención
2 / 2
Presencial
Laboratorios
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Cabinas de Seguridad Biológica. Conceptos Básicos
2 / 2
Presencial
Laboratorios
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Cabinas de Seguridad Biológica. Normas de Trabajo y Mantenimiento
2 / 2
Presencial
Laboratorios
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Curso básico de prevención de riesgos laborales en la conducción
30 / 30
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Transporte y logística
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de almacén y logística
2 / 2
Presencial/E learning
Transporte y logística
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de conductor y transporte por carretera
2 / 2
Presencial/E learning
Transporte y logística
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Elevación y Manutención
2 / 2
Presencial
Transporte y logística
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Almacenamiento
2 / 2
Presencial
Transporte y logística
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en la conducción
5 / 5
Presencial
Transporte y logística
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de Riesgos en la Conducción
2 / 2
Presencial
Transporte y logística
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos ergonómicos en la conducción
2 / 2
Presencial
Transporte y logística
Circulación Vial
2 / 2
Presencial
Transporte y logística
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Curso Básico de Prevención de Riesgos Laborales en actividades de limpieza
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Limpieza
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de limpieza doméstica y de edificios
2 / 2
Presencial/E learning
Limpieza
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en actividades de limpieza
5 / 5
Presencial/E learning
Limpieza
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en el sector de la madera
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Madera
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en el sector de la madera
5 / 5
Presencial/E learning
Madera
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en instalaciones eléctricas
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial
Mantenimiento
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de instalación y mantenimiento mecánico
2 / 2
Presencial/E learning
Mantenimiento
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de jardinería
2 / 2
Presencial/E learning
Mantenimiento
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de socorristas y mantenimiento de piscinas
2 / 2
Presencial/E learning
Mantenimiento
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en el trabajo en instalaciones eléctricas
5 / 5
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de los Riesgos derivados del uso de Productos Químicos en Talleres de Pintura, Carpintería y Cerrajería
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Protección frente al riesgo eléctrico
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en Instalaciones Eléctricas
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos en Instalaciones Eléctricas
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Herramientas Manuales
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Herramientas Manuales Portátiles
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos de la Soldadura
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en Trabajos de Soldadura
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Recipientes para Gases
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Equipos a Presión
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Huecos, Escaleras y Plataformas de Trabajo
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Exposición a Legionella
2 / 2
Presencial
Mantenimiento
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en el sector de la metal
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Metal
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en el sector del metal
5 / 5
Presencial/E learning
Metal
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Curso Básico de Prevención de riesgos laborales en oficinas y despachos
30 / 30
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Oficinas y despachos
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de oficina
2 / 2
Presencial/E learning
Oficinas y despachos
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de teleoperador
2 / 2
Presencial/E learning
Oficinas y despachos
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos laborales en oficinas y despachos
5 / 5
Presencial/E learning
Oficinas y despachos
Pantallas de Visualización de Datos
2 / 2
Presencial
Oficinas y despachos
Prevención de riesgos en PVD y dispositivos TIC portátiles
5 / 5
Presencial/E learning
Oficinas y despachos
Prevención de los Riesgos derivados del uso de Productos Químicos en Peluquerías
2 / 2
Presencial
Estética y peluquería
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en el sector de la pesca
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial
Pesca
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en el sector de la pesca
5 / 5
Presencial/E learning
Pesca
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en el sector sanitario
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial/E learning
Ámbito sanitario
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos laborales en actividades sanitarias
5 / 5
Presencial/E learning
Ámbito sanitario
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de actividades sanitarias
2 / 2
Presencial/E learning
Ámbito sanitario
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Exposición a sangre y fluidos corporales en el sector sanitario
2 / 2
Presencial
Ámbito sanitario
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Exposición a Radiaciones Ionizantes
2 / 2
Presencial
Ámbito sanitario
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Exposición a Radiaciones No Ionizantes
2 / 2
Presencial
Ámbito sanitario
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Dermatosis profesionales
2 / 2
Presencial
Ámbito sanitario
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Tuberculosis
2 / 2
Presencial
Ámbito sanitario
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Movilización de Enfermos
2 / 2
Presencial
Ámbito sanitario
Curso Básico de prevención de riesgos laborales en el sector de la seguridad privada
50 / 50
Presencial/Distancia/Semipresencial
Seguridad privada
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Prevención de riesgos en puestos de seguridad privada
2 / 2
Presencial/E learning
Seguridad privada
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Riesgos específicos y medidas preventivas en el sector de la seguridad privada
5 / 5
Presencial/E learning
Seguridad privada
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Curso básico de prevención de riesgos laborales
30 / 0
E learning
Generales
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Curso básico de prevención de riesgos laborales
50 / 0
E learning
Generales
Curso básico PRL Sol·licitar pressupost
Formación básica en prevención de riesgos laborales
2 / 2
Presencial/E learning
Generales
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Formación específica en el puesto de trabajo
2 / 2
Presencial
Generales
Puesto de trabajo Sol·licitar pressupost
Conceptos básicos de prevención de riesgos laborales
2 / 2
Presencial
Gestión de la prevención
Gestión de la prevención Sol·licitar pressupost
Organización de la prevención de riesgos laborales
2 / 2
Presencial
Gestión de la prevención
Gestión de la prevención Sol·licitar pressupost
La Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Empresa
2 / 2
Presencial
Gestión de la prevención
Gestión de la prevención Sol·licitar pressupost
La evaluación de Riesgos como Elemento de la Gestión de Riesgos
2 / 2
Presencial
Gestión de la prevención
Gestión de la prevención Sol·licitar pressupost
Evaluación de riesgos laborales
2 / 2
Presencial
Gestión de la prevención
Gestión de la prevención Sol·licitar pressupost
Investigación de Accidentes
2 / 2
Presencial
Gestión de la prevención
Gestión de la prevención Sol·licitar pressupost
El árbol de Causas
2 / 2
Presencial
Gestión de la prevención
Gestión de la prevención Sol·licitar pressupost
Incendios y su Prevención
2 / 2
Presencial
Incendios y emergencias
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conceptos básicos sobre planes de emergencia
2 / 2
Presencial/E learning
Incendios y emergencias
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Formación teórico práctica para Equipos de Primera Intervención.
4 / 4
Presencial
Incendios y emergencias
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Formación teórico práctica para Equipos de Segunda Intervención.
4 / 4
Presencial
Incendios y emergencias
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Formación en emergencias y seguridad contra incendios en locales de pública concurrencia
11 / 11
Presencial
Incendios y emergencias
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Formación en emergencias y seguridad contra incendios para conductores de vehículos pesados y de transporte de pasajeros
4 / 4
Presencial
Incendios y emergencias
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Primeros Auxilios
6 / 6
Presencial
Primeros auxilios
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Conceptos básicos de primeros auxilios
2 / 2
Presencial/E learning
Primeros auxilios
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Conceptos básicos de emergencias y primeros auxilios
4 / 4
Presencial/E learning
Primeros auxilios
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Exposición al Ruido
2 / 2
Presencial
Contaminantes
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Exposición a Vibraciones
2 / 2
Presencial
Contaminantes
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Trabajo en Ambientes Fríos
2 / 2
Presencial
Contaminantes
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Riesgos Biológicos
2 / 2
Presencial
Contaminantes
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Contaminantes Biológicos
2 / 2
Presencial
Contaminantes
Higiene industrial Sol·licitar pressupost
Conducción segura. Seguridad vial laboral (RACC)
8 / 8
Presencial
Seguridad vial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conducción segura. Seguridad vial laboral (STEA)
8 / 8
Presencial
Seguridad vial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conducción segura. Perfeccionamiento en la conducción (STEA)
5 / 5
Presencial
Seguridad vial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conducción segura. Prácticas básicas de conducción (STEA)
2 / 2
Presencial
Seguridad vial
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Aparatos y equipos de elevación de cargas
2 / 2
Presencial
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el Manejo de Carretillas Elevadoras
5 / 5
Presencial
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el Manejo de Carretillas Elevadoras (teórico práctico)
8 / 8
Presencial
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el Manejo de Carretillas Elevadoras (teórico práctico) UNE
10 / 10
Presencial
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el manejo de plataformas elevadoras (teórico práctico) UNE
8 / 8
Presencial
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el manejo de puentes grúa (teórico práctico)
8 / 8
Presencial
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el manejo de carretillas elevadoras
2 /
Presencial/E learning
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el manejo de puentes grúa
2 / 2
Presencial/E learning
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Vehículos de manipulación manual de cargas. Transpaletas
2 / 2
Presencial
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el manejo de traspaletas
2 /
Presencial/E learning
Equipos de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
La señalización del Riesgo
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Señalización de Seguridad
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Equipos de Protección Individual
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Utilización de equipos de protección individual
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
RD de Lugares de Trabajo
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Espacios y Lugares de Trabajo
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conceptos básicos sobre ATmósferas EXplosivas (ATEX)
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en espacios confinados
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el trabajo en espacios confinados (teórico práctico)
8 / 8
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en el trabajo en espacios confinados (teórico práctico)
4 / 4
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en Trabajos en Altura
2 / 2
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Seguridad en Trabajos en Altura (teórico práctico)
8 / 8
Presencial
Zonas de trabajo
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Manipulación Manual de Cargas
5 / 5
Presencial/E learning
Ergonomía
Prevención de trastornos musculo esqueléticos
2 / 2
Presencial
Ergonomía
Prevención de riesgos psicosociales
4 /
E learning
Psicosociología
Psicosociología aplicada Sol·licitar pressupost
STOP al estrés: cómo gestionar el estrés laboral
4 / 4
Presencial
Psicosociología
Psicosociología aplicada Sol·licitar pressupost
Gestión de situaciones de violencia laboral
8 / 8
Presencial
Psicosociología
Psicosociología aplicada Sol·licitar pressupost
El síndrome de estar quemado y su prevención
5 / 5
Presencial/E learning
Psicosociología
Psicosociología aplicada Sol·licitar pressupost
Formación de Nivel Básico en Construcción
60 /
Semipresencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Formación personal directivo
10 /
Semipresencial/E learning
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Aula permanente
8 / 8
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Administrativos
20 /
Semipresencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Albañilería
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Albañilería
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Cantería
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Cantería
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Demolición y rehabilitación
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Demolición y rehabilitación
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Operador de vehículos de movimiento de tierras
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Operador vehículos de movimiento de tierras
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Encofrados
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Encofrados
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Pintura
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Pintura
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Revestimiento de yeso
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Revestimiento de yeso
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Solados y alicatados
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Solados y alicatados
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos de aislamiento e impermeabilización
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos de montaje de estructuras tubulares
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Colocación de materiales de cubrición
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conservación y explotación de carreteras
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos de aislamiento e impermeabilización (6h)
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos de montaje de estructuras tubulares (6h)
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Colocación de materiales de cubrición (6h)
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Conservación y explotación de carreteras (6h)
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Ejecución de túneles y sostenimiento de las excavaciones subterráneas y de los taludes (6h)
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Cimentaciones especiales, sondeos y perforaciones (6h)
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos de construcción y mantenimiento de vías férreas (6h)
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Trabajos de montaje de prefabricados de hormigón en obra (6h)
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Electricidad
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Electricidad
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Ferralla
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Ferralla
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Fontanería y climatización
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Fontanería y climatización
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Operadores de aparatos elevadores
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Operadores de aparatos elevadores
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Operadores de equipos manuales
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Operadores de equipos manuales
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Instalaciones, reparaciones montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metálica
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Instalaciones, reparaciones montajes, estructuras metálicas, cerrajería y carpintería metal
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Instalación de ascensores
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Instalación de ascensores
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Instalador de elementos de carpintería y mueble
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Montador de estructuras de madera
6 / 6
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Montador de estructuras de madera
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Instalador de elementos de carpintería y mueble
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Instalador de ventanas y acristalamientos
20 / 20
Presencial
Construcción -Formación TPC
Seguridad en el trabajo Sol·licitar pressupost
Come sano y protégete del cáncer
2 / 2
Presencial
Promoción de la salud
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
La dieta mediterránea es salud
2 / 2
Presencial
Promoción de la salud
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Tu corazón te necesita ¡Cuídalo!
2 / 2
Presencial
Promoción de la salud
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Cuidar del sueño es cuidar de tu salud
2 / 2
Presencial
Promoción de la salud
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Protege tu piel del sol
2 / 2
Presencial
Promoción de la salud
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Sobrecarga de la voz
2 / 2
Presencial
Promoción de la salud
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Programa de ejercicio físico laboral
6 / 6
Presencial
Bienestar físico y mental
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Yoga, Pilates, Tai-Chi
6 / 6
Presencial
Bienestar físico y mental
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Capoeira
1.5 / 1.5
Presencial
Bienestar físico y mental
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Shiatsu-individual
2 / 2
Presencial
Bienestar físico y mental
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Mindfulness
8 / 8
Presencial
Bienestar físico y mental
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Terapia expresiva, musicoterapia, risoterapia, arteterapia
1.5 / 1.5
Presencial
Bienestar físico y mental
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Prevención del consumo de drogas y alcohol
2 / 2
Presencial
Prevención de hábitos tóxicos
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost
Fumar, ¿Por qué?
2 / 2
Presencial
Prevención de hábitos tóxicos
Medicina del trabajo Sol·licitar pressupost

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon