Canvis en la Llei 31/1995 de PRL

Ley_14/2013_BOE

Les empreses de fins a 25 treballadors poden assumir la prevenció

02 Oct 2013

Dilluns passat 30 de setembre es va publicar en el BOE la Llei 14/2013 de suport als emprenedors i el seu externalizació, en l'article del qual 39 es modifiquen dos aspectes importants de la Llei 31/1995:

 

1. Modificació de l'Article 30.5, quedant redactat de la següent manera:

 

«5. En las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones señaladas en el apartado 1, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga la capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y la peligrosidad de las actividades, con el alcance que se determine en las disposiciones a que se refiere el artículo 6.1.e) de esta Ley. La misma posibilidad se reconoce al empresario que, cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25 trabajadores, siempre y cuando la empresa disponga de un único centro de trabajo.»

 

2. S'afegeix una Disposició addicional dissetena sobre Assessorament tècnic a les empreses de fins a vint-i-cinc treballadors, a través de Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social i el INSHT

 

Enllaç a lla Llei 14/2013

< Tornar al llistat de notícies

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon