RD 506/2013 sobre Productes Fertilitzants

rd 506/2013 fertilizantes_mc_prevencion

Nou Reial Decret 506/2013 de 28 de juny sobre Productes Fertilitzants

11 Jul 2013

Aquest reial decret té per objecte establir la normativa bàsica en matèria de productes fertilitzants i les normes necessàries de coordinació amb les comunitats autònomes.

 

Constitueixen finalitats d'aquest reial decret:

- Regular els aspectes del Reglament (CE) n.º 2003/2003, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 d'octubre de 2003, relatiu als abonaments, la concreció dels quals i desenvolupament han estat encomanats als Estats membres.
- Definir i tipificar els productes fertilitzants, diferents dels «abonaments CE», que puguin utilitzar-se en l'agricultura i la jardineria.
- Garantir que les riqueses nutritives i altres característiques dels productes fertilitzants s'ajusten a les exigències d'aquest reial decret.
- Prevenir els riscos per a la salut i el medi ambient per l'ús de determinats productes.
- Regular el Registre de productes fertilitzants per a la inscripció de determinats productes.
- Actualitzar el procediment per a la inscripció en el Registre de productes fertilitzants, previ a la posada al mercat de determinats productes.
- Establir el procediment per a l'actualització dels annexos d'aquest reial decret.

 

Veure el PDF de la disposició

< Tornar al llistat de notícies

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon