Guia Tècnica del INSHT per a la utilització de EPI

Guia Tècnica EPIS INSHT

Nova edició de la Guia Tècnica del INSHT per a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual

21 Feb 2013

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball acaba de llançar una nova edició de Guia Tècnica per a la utilització pels treballadors dels equips de protecció individual.
El document proporciona criteris i recomanacions que puguin facilitar als empresaris i als responsables de prevenció la interpretació i aplicació del RD 773/1997, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.
La primera edició d'aquesta Guia Tècnica és de l'any 1999, i és per això que ara s'ha considerat revisar, ampliar i actualitzar el seu contingut per recollir l'experiència obtinguda durant els més de 15 anys que han passat des que el Reial decret va entrar en vigor .

< Tornar al llistat de notícies

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon