Modificacions de la normativa en matèria de prevenció

Novetats Legislatives

14 Oct 2015

Reial Decret 899/2015, que modifica el Reial Decret 39/1997, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció


L'article únic d'aquest Reial Decret, amb la seva modificació pretén:

- Aclarir que existeix una única acreditació en les quatre disciplines, que aquesta s'atorga un sol cop i tots els serveis de prevenció aliens han de comptar amb les quatre especialitats.

- Precisar que els recursos amb què ha de comptar el servei de prevenció aliè van lligats a la seva activitat concertada i considerada aquesta de manera global en tot el territori nacional.

- Simplificar els requisits per poder acreditar-se i garantir que totes les autoritats laborals coneixeran els canvis produïts en les dades dels serveis de prevenció aliens i no només l'autoritat que va acreditar.

- Suprimir el procediment administratiu de revocació parcial, de manera que la revocació sempre es produirà quan la insuficiència de recursos es determini de manera global prenent Espanya com a unitat de còmput, sense consideració de comunitats autònomes o províncies.

 

 

Consultar BOE 10 de octubre de 2015

 

Reial Decret 901/2015, pel qual es modifica el Reial Decret 843/2011, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció


Aquesta modificació té la finalitat de clarificar que la quantificació dels treballadors s'ha de considerar de forma global, sense que l'àmbit territorial pugui ser el criteri decisiu en la matèria, i que fins a dos mil treballadors només serà necessària una UBS.

 

Els serveis de prevenció aliens seran els que decideixen on instal·lar recursos, sense que se'ls pugui exigir tenir recursos en les quatre especialitats per poder actuar en una comunitat autònoma concreta, i això sense perjudici del compliment de les ràtios exigides per la norma .

 

Consultar BOE 10 de octubre de 2015

 

< Tornar al llistat de notícies

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon