Novetat legislativa en PRL per al sector sanitari i hospitalari

pinchazo_mcprevencion

Ordre ESS/1451/2013 per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants

31 Jul 2013

S'ha publicat en el BOE l'Ordre ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el sector sanitari i hospitalari.

L'ordre es considera l'instrument idoni per traslladar la Directiva 2010/32/UE ja que les previsions contingudes en la mateixa són un desenvolupament del Reial decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. En efecte, les disposicions de l'Ordre es dirigeixen a evitar les infeccions, causades per agents biològics, a les quals el personal sanitari queda exposat com a conseqüència de ferides causades per instrumental sanitari tallant o punxant.

Per a l'elaboració de l'ordre s'ha comptat amb la participació d'organitzacions empresarials i sindicals, havent-se adaptat a la realitat espanyola el contingut de l'Acord signat a nivell europeu.


Consultar la Ordre ESS/1451/2013 

 

< Tornar al llistat de notícies

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon