Noves NTP de les sèrie 28 de 2013 del INSHT

NTP INSHT

Publicació al web de l'INSHT

11 Abr 2013

Ja estan disponibles les notes tècniques de prevenció de la sèrie número 28, que correspon a l'any 2013 i que comprèn la 961 a la 972.


Les matèries que s'aborden en aquesta sèrie són: seguretat, higiene, medicina, toxicologia, psicologia, formació, etc. Totes destinades a resoldre els problemes preventius en el dia a dia de l'empresa.


-NTP 961: Conscienciació de directius en PRL (I): Fonaments
-NTP 962: Conscienciació de directius en PRL (II): estratègies
-NTP 962: Conscienciació de directius en PRL (II): estratègies
-NTP 963: Vibaciones: vigilància de la salut en treballadors exposats
-NTP 964:
Càrrega física en jardineria: principals riscos i les seves conseqüències per a la salut
-NTP 965: Càrrega física en jardineria: mètodes d'avaluació i mesures preventives
-NTP 966: Eficàcia preventiva i excel · lència empresarial (I): bones pràctiques en gestió empresarial
-NTP 967: Eficàcia preventiva i excel · lència empresarial (II): bones pràctiques en gestió preventiva
-NPT 968: Pesca: qüestionari de seguretat per a vaixells pesquers d'eslora inferior a 15 metres.
-NTP 969: Bastides penjades mòbils i accionament manual (I): normes constructives
-NTP 970: Bastides penjades mòbils d'accionament manual (II): normes de muntatge i utilització
-NTP 971: Bastides penjades mòbils d'accionament manual (III): aparells d'elevació i de maniobra
-NTP 972: Qualitat d'aire interior: compostos orgànics i volàtils, olors i confort

-NTP 973: Reglament CLP. Criteris generals per a la classificació de mescles
-NTP 974: Reglament CLP. Classificació de mescles: perills per a la salut
-NTP 975: Instal·lacions d'extinció automàtica amb agents extintors gasosos
-NTP 976: Bastides penjades mòbils d'accionament motoritzat (I)
-NTP 977: Bastides penjades mòbils d'accionament motoritzat (II)
-NTP 978: Compostos orgànics volàtils: determinació per captació en tubs multilecho i anàlisis DT-CG-EM
-NTP 979: Notificació de primer ús d'agents biològics dels grups 2, 3 o 4
-NTP 980: Protectors auditius: orelleras depenents del nivell
-NTP 981: Motovolquete o dumper
-NTP 982: Anàlisi cost beneficio en l'acció preventiva (I): bases conceptuals
-NTP 983: Anàlisi cost beneficio en l'acció preventiva (II): estratègies de mesurament
-NTP 984: Anàlisi cost beneficio en l'acció preventiva (III): cas pràctic

 


Visiteu el web de l'INSHT per consultar-les i descarregar-les.

< Tornar al llistat de notícies

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon