El formaldehid passa a ser oficialment cancerigen per la UE

doue

Reglament (CE) 605/2014 de la Comissió

17 Jul 2014

S'ha publicat en el DOUE el Reglament 605/2014 de la Comissió de 5 de juny de 2014 de 5 de juny, pel qual es modifica el Reglament 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles.

 

Com a principal novetat, a la pàgina 43 es classifica el formaldehid com cancerigen de categoria 1B.

 

La classificació en la categoria 1 significa que es tracta d'una substància Carcinògen o suposada carcinògina per a l'home. Una substància es classifica en la categoria 1 de carcinogenicitat sobre la base de dades epidemiològics o dades procedents d'estudis amb animals. La categoria 1B s'assigna a substàncies de les quals se sap que són carcinòginas per a l'home, "sobre la base de l'existència de proves en animals".

 

Això significa que el formaldehid passa a ser oficialment considerat com cancerigen i, per tant, en la seva utilització hauran de respectar-se a partir d'ara les disposicions de la directiva cancerigens, la transposició de la qual al dret espanyol es va realitzar mitjançant el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerigens durant el treball.

 

Tenint en compte que el formaldehid és una substància àmpliament utilitzada en múltiples aplicacions (el consum mundial se situa al voltant de 25 milions de tones a l'any), les repercussions d'aquesta decisió podrien tenir una transcendència notable.

 

Consultar el Reglament 605/2014

 

 

Font: www.prevencionintegral.com

 

< Tornar al llistat de notícies

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon