Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries

boe

Reial Decret 337/2014

10 Jun 2014

S'ha publicat en el BOE el RD 337/2014 de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23.

 

S'aplicarà a instal·lacions noves i a les instal·lacions existents que siguin objecte de modificació, en aquest cas, únicament s'aplicarà a la part modificada. No obstant això, no s'aplicarà a les línies elèctriques d'alta tensió, ja que aquestes tenen el seu reglament específic. És a dir, serà aplicable en les instal·lacions d'alta tensió, la tensió de la qual és major de 1000 V, així com als elements i equips que les componen. Per tant, afectarà a empreses elèctriques (generadors, transportistes i distribuïdors), instal·ladors i mantenedors, fabricadors de material elèctric i grans consumidors industrials, però no ho farà a consumidors domèstics i Pimes, les tensions de les quals de subministrament típiques són de 220 i 380 V.

 

La norma aprovada substitueix al "Reial decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre Condicions Tècniques i Garanties en Centrals Elèctriques i Centres de Transformació", la revisió de la qual ha estat necessària a causa del progrés tecnològic i innovació industrial que hi ha hagut des de la seva vigència, així com pel creixement de la potència instal·lada i els majors requisits de fiabilitat, qualitat de subministrament, eficiència energètica i protecció mediambiental.

 


Consultar el BOE 9 de maig de 2014

 

 

< Tornar al llistat de notícies

Segueix-nos a les xarxes socials
  • actitud24_blog
  • Segueix-nos a Facebook
  • Segueix-nos a Twitter
  • Segueix-nos a LinkedIn
  • Segueix-nos a Pinterest
  • googleplus icon